יו''ר דירקטוריון

 
יושבי ראש דירקטוריון החברה למתנ"סים
 
 
 
 
פרידמן אביעד

מ-2013
 
 
 
 
 
 
 

 
 
קן איל

מ-2010 עד 2013
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ערמוני אבינועם

מ-2007 עד 2010
 
 
 
 
 
 
 

 
 
טל אריה

מ-2004 עד 2007
 
 
 
 
 
 
 

 
 
עזיאזה פייסל פרופ'

מ-2000 עד 2003
 
 
 
 
 
 
 

 
 
אזולאי אריה

מ-1989 עד 1992
 
 
 
 
 
 
 

 
 
דיעי גד

מ-1998 עד 2000
 
 
 
 
 
 
 

 
 
פרס יוחנן פרופ'

מ-1993עד 1996
 
 
 
 
 
 
 

 
 
שושני שמשון ד"ר

מ-1987 עד 1989
 
 
 
 
 
 
 

 
 
לנגרמן אהרון

מ-1984 עד 1987
 
 
 
 
 
 
 

 
 
פוזנר יעל

מ-1976 עד 1984